Hlina a spol. - súdny znalec
Mobappsforall
1.05 Varies with device
Poskytujeme komplexné architektonicko-inžinierské a znalecké služby, činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v súlade so zákonom č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, vypracovanie energetických certifikátov a tepelnotechnických posúdení pre všetky typy budov, činnosť stavebného dozoru, služby v oblasti termodiagnostiky objektov, stavebné poradenstvo a rozpočtovanie stavieb, znalecká činnosť v stavebníctve.

We provide comprehensive architectural engineering and expert services, activity authorized civil engineer in accordance with the Act. 138/1992 Coll. of Chartered Architects and Chartered Civil Engineers, as amended, development of energy performance certificates and thermal assessments for all types of buildings, construction supervision, services thermodiagnostics objects, special counseling and budgeting structures, an expert in construction.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less