DK Monitor
Ketjapp BV
1.13 Varies with device
De DK Monitor app is een smartphone app voor onze Webmonitor WM1.84. Hiermee kunt u overal één of meerdere Webmonitors benaderen voor een statuscontrole van de ingangen en het schakelen van de uitgangen.
Bij input veranderingen kan de module naar wens een sms en/of een e-mail sturen naar een vooraf ingestelde ontvanger.

De DK Monitor is uitermate geschikt voor het toepassen op tankstations met onbemande verkoop en bij wasboxen, denk daarbij aan de registratie en melding van:
- Uitval spanning
- Uitval van pompen
- Laag of hoog vloeistof niveau
- Luchtdruk van een compressor

Ook kan met de DK Monitor één van de vier uitgangen worden aangestuurd voor bijvoorbeeld:
- Reset na spanningsuitval
- Reset internetverbinding door spanningsloos maken van een modem voor een bepaalde tijd
- Openen / ontgrendelen van een elektronisch gestuurde toegangsdeur
- Inschakelen van verlichting door overbrugging

The DK Monitor app is a smartphone app for our Web Monitor WM1.84. Allows you anywhere one or more Webmonitors approach for a status check of the inputs and the switching of the outputs.
When input changes, the module can optionally a text message and / or e-mail to a preset recipient.

The DK Monitor is suitable for use in unmanned stations with sales and laundry bins, thinking of the recording and reporting of:
- Dropout voltage
- Failure of pumps
- Low or high liquid level
- Air pressure of a compressor

Also, with the QoS Monitor can be controlled, for example, one of the four outputs:
- Reset after power failure
- Reset Internet by using a modem for a certain time-energize
- Open / unlock the electronic controlled door
- Switching of lighting by bridging

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less