AdvoPresto
Design and Test Lab
1.0.5 Varies with device
Uw Advocaat steeds bij de hand is de app van advocaat Stephan Doukhopelnikoff die met 25 jaar ervaring weet wat voor een cliënt belangrijk is.

Stuur gratis, en snel uw informatie door met 1 klik.
Uw informatie valt onder het beroepsgeheim van de advocaat.

1. Selecteer een bestand of neem er een foto van
2. Stuur door.

Wat?
• bewijzen vastleggen en doorsturen
• verkeersongeval: foto's en aangifte
• foto van schade
• dagvaarding
• facturen
• contract: bvb. huur
• schermafbeeldingen: sms-berichten, etc
• merkafbeelding

Uw advocaat checkt of er bemiddeling mogelijk is of een procedure noodzakelijk.
U betaalt enkel als er een prijs wordt overeengekomen.

Your lawyer always at hand is the app of attorney Stephan Doukhopelnikoff with 25 years of experience knows what is important for a client.

Send free, fast, and your information with one click.
Your information is covered by legal professional privilege.

1. Select a file or take a photo of it
2. Forward.

What?
• evidence capturing and forwarding
• accident: photos and declarations
• photos of damage
• subpoena
• Invoices
• contract: eg. rent
• screenshots: text messages, etc.
• brand image

Your lawyer checks whether mediation is possible that the procedure is necessary.
You only pay when a price is agreed.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less