iShop - QL bán hàng thông minh
DTS Group
1.0 Varies with device
*ĐƠN GIẢN, DỄ SỬ DỤNG
-iShop với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Giúp bạn thao tác và quản lý nhanh gian hàng của mình.
*THỐNG KÊ BÁO CÁO
-Báo cáo chi tiết hoạt động kinh doanh theo thời gian. Quản lý dễ dàng hiệu quả bán hàng của từng cửa hàng, điểm bán...
*BÁN HÀNG THÔNG MINH
-Bán hàng nhanh chóng & đơn giản qua smartphone. Phù hợp các shop online, gian hàng nhỏ. Kiểm soát tối ưu tình hình bán hàng.
*CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
-Lưu trữ thông tin khách hàng, theo dõi lịch sử giao dịch nhằm có chế độ tốt hơn cho các khách hàng trung thành.
*TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
-Chúng tôi cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng, giúp các bạn làm quen nhanh với iShop.
*QUẢN LÝ KHO HÀNG
-Cập nhật thông tin hàng hóa nhanh, đơn giản. Tìm kiếm tức thời.
keywords: quan ly ban hang, ban hang thong minh, ishop, ke toan ban hang

* SIMPLE, EASY TO USE
-iShop with a simple interface, easy to use. Helps you quickly manipulate and manage its booth.
* STATISTICAL REPORT
Detailed report business activity over time. Easily manage sales performance of each store, point of sale ...
* INTELLIGENT SALES
-Sales Quick & simple via smartphone. Fit the online shop, small booths. Optimal control sales situation.
*CUSTOMER CARE
• Store customer information, track transaction history to have a better regime for loyal customers.
*MANUAL DOCUMENT
-We Provide documentation of use, helping you quickly familiarize yourself with Ishop.
* Warehouse Management
-Updated Information goods fast, simple. Instant search.
keywords: sales management, sales intelligence, Ishop, sales accounting

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.2 and up

...more ...less