1C:Quản lý văn bản (ECM)
1VS JSC
1.3.1.5 44.0mb

Ứng dụng Mobile của 1C:Quản lý văn bản (ECM) để cài đặt trên điện thoại sử dụng Android hoặc iOS, ứng dụng này có thể trao đổi dữ liệu với ứng dụng trung tâm trong quá trình làm việc.

Giới thiệu về "1С:Quản lý văn bản (ECM)":

"1С:Quản lý văn bản (ECM)" được định hướng vào các cơ quan hành chính sự nghiệp, cũng như các doanh nghiệp thương mại vừa và lớn và được dùng để giải quyết đồng bộ danh sách lớn các nhiệm vụ tự động hóa công tác quản lý văn bản, phối hợp của nhân viên, kiểm soát và phân tích kỷ luật thực hiện.

Công tác quản lý văn bản được thực hiện theo từng dạng văn bản, theo quy định về quản lý văn bản của doanh nghiệp. Nguyên tắc quản lý văn bản đến, văn bản đi và văn bản nội bộ trong chương trình tương ứng với luật pháp Việt Nam, tiêu chuẩn quốc gia, khuyến cáo của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và thực tế quản lý hồ sơ.

"1С:Quản lý văn bản" không có đặc điểm ngành dọc nên có thể sử dụng hiệu quả ở cả cơ quan hành chính sự nghiệp và trong các doanh nghiệp thương mại, chẳng hạn như doanh nghiệp có cấu trúc tập đoàn phân tán với số lượng lớn người sử dụng hoặc doanh nghiệp vừa.

"1С:Quản lý văn bản" có hỗ trợ làm việc với nhiều người sử dụng trong mạng cục bộ hoặc thông qua Internet, trong đó bao gồm cả trình duyệt Web.

Tương thích các phiên bản Android từ 2.2

Tài liệu hướng dẫn kết nối với ứng dụng Trung tâm ftp://download.1vs.vn/TaiVe/Huong-dan-cai-dat-1CQLVB-tren-Android.pdf

Content rating: High Maturity

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less