Feina Cat
Edalcat
1.1 Varies with device
Busques feina a Catalunya?

Feina Cat et permet consultar les ofertes de treball que publica la Generalitat de Catalunya en el portal feinaactiva.gencat.cat mitjançant el seu servei de dades obertes.

Consulta les ofertes segons la província i la categoria que més t'interessi. Pots escollir entre:

Últimes ofertes
Atenció al client
disseny i arts gràfiques
serveis personals
fabricació electromecànica, muntatge i manteniment
producció i distribució d'energia i aigua
administració pública
turisme i restauració
mineria i indústria pesant
educació, formació i investigació
agricultura, ramaderia i pesca
comercial i vendes
temes legals
sanitat i salut
qualitat en la producció R+D
professions, arts i oficis
compres logístiques i emmagatzematge

Looking for work in Catalonia?

Cat lets you view job offers study published in the Government of Catalonia through its service portal feinaactiva.gencat.cat open data.

See the offers according to the province and the category that most interests you. You can choose between:

Latest offers
Customer
Design and Graphics
personal services
electromechanical manufacturing, installation and maintenance
production and distribution of energy and water
public
Tourism and catering
mining and heavy industry
education, training and research
agriculture, livestock and fishing
Commercial and sales
legal issues
health and health
production quality R & D
professions, arts and crafts
procurement logistics and storage

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less