TimsMobile
T-matic Systems
1.0 Varies with device
TIMS MOBILE to aplikacja wspierająca monitoring floty samochodowej w czasie rzeczywistym. Będąca mobilną wersją aplikacji webowej TIMS pozwala na szybką weryfikację wykorzystania floty samochodowej za pośrednictwem smartfona. Aplikacja TIMS MOBILE pozwala na:
Optymalizację czasu pracy osób zarządzających flotą,

Poprawę wydajności pracowników terenowych,

Obniżenie kosztów użytkowania floty pojazdów lub parku maszyn,

Weryfikację czasu pracy kierowców i operatorów

Dostępne funkcjonalności:
Prezentowanie bieżącej pozycji pojazdu na mapie

Prezentowanie bieżącej pozycji grupy pojazdów na mapie

Prezentowanie śladu przebytej trasy

Prezentowanie aktualnych parametrów pojazdu:
- prędkość
- poziom paliwa
- stan naładowania akumulatora
- kontrolki

Powiadomienia o zdarzeniach

MOBILE TIMS is an application that supports fleet monitoring in real time. Which is the mobile version of web application TIMS allows for quick verification of the use of the vehicle fleet via smartphone. MOBILE TIMS application allows you to:
Optimization of the working time of persons fleet managers,

Improve the efficiency of field workers,

Lowering the cost of using a fleet of vehicles or the pits,

Verification of the working time of drivers and operators

Available features:
Presenting the current vehicle position on the map

Presenting the current position of vehicles on the map

Presenting a trace of the path

Presenting the current parameters of the vehicle:
- Speed
- Fuel level
- Battery charge
- Controls

Event notifications

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less