Feedbek
Tvndra
2.4 8.1mb

De FeedbekApp is een ‘quantified self app’ die werk, plezier en werkplezier meet. De FeedbekApp is het instrument voor professionals van nu, om individueel werkplezier te verbeteren en je carriere een boost te geven, door inzicht te geven in jouw persoonlijke medewerkersbetrokkenheid.

Met de FeedbekApp kunnen, zelfbewuste en veranderingsgezinde medewerkers, dagelijks hun individuele medewerkersbetrokkenheid bijhouden. Scores op het gebied van vitaliteit, absorptie en toewijding worden continue gemeten en afgezet tegen, onder meer, collega’s en vak- en branchegenoten. In combinatie met de op maat gesneden feedback die je via de app ontvangt, ontstaan nieuwe inzichten waarmee je het persoonlijke werkplezier en –geluk kan verbeteren. Goed voor jou en goed voor je loopbaan!

De FeedbekApp is een onafhankelijke tool die dit proces ondersteunt en versterkt, en werkt als volgt:

•De app stelt je dagelijks 1 vraag over één van genoemde dimensies: vitaliteit, absorptie en toewijding

•Jij scoort het antwoord op die vragen op een schaal van 1 tot 10

•De gemiddelde score geeft jouw medewerkersbetrokkenheid

•De scores van de individuele dimensies en vragen geven handvaten voor het verbeteren van jouw medewerkersbetrokkenheid en werkplezier

•De gebruiker krijgt een op maat gesneden advies voor trainingen, cursussen en coaching op één of meerdere dimensies

•Omdat de app dagelijks meet, is de ontwikkeling van het werkplezier nauwkeurig over een bepaalde periode te volgen.

•Weten waar je het meeste werkplezier kan beleven? Door je profiel goed in te vullen, kan je jouw betrokkenheid vergelijken op verschillende kenmerken, zoals salaris, collega’s, branche, functie, etc.

De medewerkersbetrokkenheid is het gemiddelde van drie dimensies, die onafhankelijk van elkaar gemeten worden en tezamen dus deze score opleveren:

VITALITEIT is de mate waarin iemand krachtig en energiek is, zowel fysiek als mentaal;

ABSORPTIE is de mate waarin iemand in staat is om informatie in zich op te nemen….en te reproduceren;

TOEWIJDING is de mate waarin iemand enthousiasme, zorg, aandacht, inzet, ijver, etc. vertoont bij activiteiten.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less