1996 yılında, Limar Kumport Terminali'nde başlayan limancılık tarihimiz, 2001 yılında Marport Ana Terminalde başlatılan ve 2003'de Batı Terminalinde devam eden Marport Konteyner Terminalleri Genişleme ve Modernizasyon Projesi 2006 yılı sonunda tamamlandı. Projenin tamamı liman sahasının 409.000 m2'ye çıkarılması, 9 STS, 35 RTG, 1 RMG, 72 liman taşıma aracı satın alınması ve Navis terminal operasyon sistemine geçişi kapsamaktadır.

Marport, yürütmekte olduğu Konteyner Terminali Tevsi ve Modernizasyon Projesi'nin Ana Terminal Bölümü'nü 2004 yılında tamamlayarak hem saha ve rıhtım kapasitesini artırdı, hem de derin suya ihtiyaç duyan post panamax gemilerinin hizmet alabilecekleri bir terminal haline gelerek, kapasitesini yılda 950.000 TEU'ya çıkardı.

2003 yılında Marport bünyesine katılan Batı Terminali 2006 yılı sonunda 127.455 TEU'luk bir iş hacmine ulaştı. Marport Batı Terminali, 2006 yılı sonunda tamamlanan proje ile kapasitesini 2010 yılı itibariyle 950.000 TEU’ya çıkardı.

In 1996, Limar began Kumport Terminal history of port operations, launched in 2001, Marport the main terminal and the ongoing 2003'de Marport Western Container Terminals Terminal Extension and Modernization Project was completed at the end of 2006. Port of the entire project area, removal of 409,000 m2, 9 sts, 35 RTG, RMG 1, 72 port transport vehicle purchase and includes Navis terminal operating system transformation.

Marport implemented by the Department of the Main Terminal Container Terminal Expansion and Modernization Project in 2004, by complementing the field and increase the capacity of the dock, as well as post-Panamax vessels requiring deep water by becoming a terminal can obtain service, the capacity of 950,000 TEUs per year, had .

In 2003, joined Marport 127,455 TEU volume of business at the end of 2006 West Terminal arrived. Marport West Terminal, completed at the end of 2006, 950,000 TEU in 2010, had the capacity of the project.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less