Max Supreme Deals
Benify
4.16 Varies with device
Max Supreme Deals ger dig tillgång till information om din lön och förmåner på ditt företag. Sök efter personalrabatter och läs vilka förmåner företaget erbjuder. Har du frågor om önskad funktionalitet och innehåll, tveka inte att kontakta oss.

Max Supreme Deals app tillhandahålls av Flexpay. Flexpay är Sveriges ledande aktör inom TCM, Total Compensation Management, med merparten av Sveriges största företag som kunder. Vi hjälper företagen att erbjuda bättre förmåner för sina medarbetare.

Max Supreme Deals gives you access to information about your pay and benefits to your business. Search for staff discounts and read what benefits the company offers. Have questions about desired functionality and content, do not hesitate to contact us.

Max Supreme Deals Mobile provided by Flexpay. Flexpay is the leading player in TCM, Total Compensation Management, with the majority of Sweden's largest companies as customers. We help companies to offer better benefits for their employees.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less