GC ÚPRAVY Zemědělec
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
1.0 Varies with device
Aplikace GC ÚPRAVY® Zemědělec Vám umožní přistupovat k údajům agronomické evidence z tabletu nebo chytrého telefonu. Přímo v terénu aplikace zjistí Vaši skutečnou polohu a zobrazí kartu honu, kde uvidíte údaje o půdním bloku a základní agronomické evidence k tomuto bloku. Dostupné jsou údaje o plodinách, osivech, produkci, hnojení, použití přípravků na ochranu rostlin, pracovních činnostech a hospodářském výsledku. K dispozici máte s sebou také mapovou prohlížečku, kde si ověříte přesnou hranici půdních bloků. Mapu jednoduše podložíte leteckým snímkem, základní nebo erozní mapou, případně jinou vrstvou WMS. Součástí mapy je i katastrální mapa s možností vyhledání údajů v Nahlížení do KN.

Application of GC Farmer ADJUSTMENTS ® allows you to access data agronomic evidence from a tablet or smartphone. In the field, the application detects your location and displays the actual card hunt, where you will see information about the soil block and basic agronomic evidence for this block. Available data on crops, seed production, fertilization, use of plant protection products, work activities and results. There you have with you also map viewer where you verify its border soil blocks. Map simply Elevating aerial photo, basic or erosion map, or another WMS layer. Part of maps and cadastral map is where you can find the data in the view of the CN.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less