3camp
Goyello
1.02 Varies with device
Tech.3camp to trójmiejskie spotkania tech geeków zajmujących i pasjonujących się Internetem. Każde spotkanie podzielone jest na 2 części : część konferencyjną - jest to cykl 4 prezentacji 25-30 minut każda oraz część networkingową gdzie można nie tylko porozmawiać o poruszanych tego dnia tematach, ale także nawiązać nowe kontakty.

Podczas tech.3camp poruszamy takie tematy jak: projektowanie aplikacji, testowanie oprogramowania, bezpieczeństwo, administracja systemami i wiele innych. W kręgu zainteresowania tech.3campowców znajdują się wszelkie techniczne aspekty nowych technologii.

Funkcje aplikacji: Aplikacja pozwala na zapoznanie się z programem imprezy, prelegentami występującymi na niej, umożliwia rejestrację oraz pozwala na otrzymywanie bieżących informacji o imprezie. Dodatkowo pozwala na kontakt z organizatorami, proponowanie tematów kolejnych spotkań oraz ocenę bieżącego spotkania.

Tech.3camp the Tri-City game tech geeks involved and passionate about the Internet. Each meeting is divided into two parts: the conference - it is a series of four presentations of 25-30 minutes each, and part of a networking where you can not only talk about the topics discussed that day, but also to establish new contacts.

During tech.3camp moving subjects such as application development, software testing, security, systems administration, and more. The issue of concern tech.3campowców includes all the technical aspects of the new technology.

App Features: This application allows you to become familiar with the program of the event, the speakers appearing on it, with registration and allows you to receive real-time information about the event. In addition, allows you to contact the organizers, proposing topics for subsequent meetings and the assessment of the current meeting.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less