Holte Time
Holte
2.0.3 Varies with device
Det å ha kontroll på tidsbruken i prosjektene dine er avgjørende for å sikre at prosjektet holder seg innenfor avtalte rammer. Med denne enkle og brukervennlige app’en fra Holte er det lett å registrere timene som er brukt på det enkelte prosjekt. For hvert prosjekt kan du enkelt registrere timer på forskjellige aktiviteter og senere hente ut rapporter på forbruket pr. prosjekt og aktivitet. Programmet er avhengig av en internett tilgang for å registrere timer.

Having control over time spent in your projects is essential to ensure that the project stays within the agreed limits. With this simple and user-friendly app from Holte it is easy to register the hours spent on each project. For each project, you can easily record hours in various activities and later retrieve reports on consumption per. project and activity. The program relies on an internet access to record hours.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less