InterACT Player
IC3D Media
1.2.15 Varies with device
InterACT is een trainingsplatform dat toegang geeft tot een breed scala aan virtuele trainingen voor het bedrijfsleven. Hierin worden de laatste game technologieën en -design ontwikkelingen gebruikt om spelers te motiveren, kennis actief te houden en een optimale, speelse leerervaring te creëren. Deze trainingen geven iedere medewerker binnen een organisatie de mogelijkheid om te trainen waar en wanneer het uitkomt: op smartphones én tablets. Deze trainingen reageren op de keuzes van de speler en gebruiken 3D omgevingen voor een realistische setting. Deze trainingen worden doorlopen tot trainees over een goed niveau beschikken en door middel van herhaling houden ze de kennis up to date.

InterACT is a training platform that provides access to a wide range of virtual training for business. Here the latest game technologies and design developments are used to motivate players to actively knowledge and to create an optimal, playful learning experience. These courses give every employee within an organization the opportunity to train where and when it suits: on smartphones and tablets. These courses respond to the choices of the player and 3D environments for a realistic setting. These courses are run through trainees to have a good level and through repetition they keep their knowledge up to date.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less