Aandacht
The Others Online
1.2.1 Varies with device
Bij een toegankelijke professional hoort een toegankelijk medium: de Aandacht app. Hier vind je alle informatie over onze nieuwe campagne én kun je meepraten over hoe we onze menselijke en toegankelijke kant meer kunnen laten zien.

- Altijd het laatste nieuws over onze nieuwe campagne
- Deel jouw ervaringen in de speciale Social-omgeving
- Filmpjes ter informatie en inspiratie
- Een handige kalender

Om deze app te kunnen gebruiken moet je een uitnodiging per e-mail hebben gekregen. Ben je uitgenodigd om gebruik te maken van de Aandacht app en heb je je account en wachtwoord geactiveerd, dan kun je op deze app inloggen.

In an accessible professional hears an accessible medium: Attention app. Here you will find all the information about our new campaign and you can say on how our human and accessible side can show more.
 
- Always the latest news about our new campaign
- Share your experiences in the special Social environment
- Movies for information and inspiration
- A handy calendar
 
To use this app you must have received an invitation by e-mail. You are invited to use the attention app and you have activated your account and password, you can log on to this app.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less