genCRM on mobile
GEN Technology Company (genCRM)
0.0.1 Varies with device
Kết hợp với các tính năng tuyệt vời của genCRM phiên bản trên PC, phiên bản trên mobile cho phép nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Nhân viên kinh doanh cũng có thể báo cáo công việc mọi lúc, mọi nơi và dễ dàng truy xuất dữ liệu ngay khi cần.

genCRM Mobile là người trợ lý tận tâm của người bán hàng vì khách hàng !

Combined with the excellent features of genCRM version on your PC, on the mobile version allows managers to quickly grasp the entire business operations of your business. Sales staff can also report work anytime, anywhere, and easily access data when needed.

genCRM Mobile is dedicated assistant salesman for customers!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less