ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล หรือ ศชก. ได้พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อให้เกษตรกรขอความช่วยเหลือด้านการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือภายใน 48 ชม.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less