Smartlog TMS (DEMO) cho Tài Xế
Smartlog Vietnam
0.0.2 7.0mb
Ứng dụng mobile dành cho tài xế.
Tài xế sử dụng mobile apps để:
+ Nhận lệnh vận chuyển
+ Thực hiện cập nhật vận chuyển (thời gian, địa điểm)
+ Thực hiện việc cập nhật chứng từ
+ Theo dõi thu nhập
+ Thống kê số chuyến
+ Giám sát KPI

Mobile applications for drivers.
Drivers using mobile apps to:
+ Get orders shipped
+ Make transport updates (time, location)
+ Make the updated documents
+ Tracking Earnings
+ Statistics of Trip
+ Monitoring KPI

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less