BMJ Fastigheter
Itancan Consulting AB
1.1.1 Varies with device
Demo-app till Itancans kompletta lösning för mobil fastighetsservice. Kontakta utgivaren för demo konto, se nedan.

Levererad lösning innehåller:
- Mobila appar för telefoner/tablets på standardplattformarna
- Verksamhetssystem i form av responsiv webb portal
- Databas
- Mobilserver med hög säkerhet
- Integration med Visma eller Hogia

Funktioner:
- Kart/GPS-baserad ärendehantering
- Kontrollpunkter för servicekontrakt
- Checklistor med automatisk dagplanering
- Driftrapporter
- Inbyggd kamera i apparna
- Offline arbete
- Direktfakturering
- Stöd för olika arbetsprocesser

Lösningen är ett komplett och funktionerande system, men kan med fördel anpassas efter din verksamhet samt byggas ut under lång tid efter dina behov.

För mer information, kontakta Itancan Consulting AB (info@itancan.com)

Demo app to Itancans complete solution for mobile real estate services. Contact publisher demo account, see below.

Delivered solution includes:
- Mobile apps for phones / tablets on standard platforms
- Business systems in the form of responsive web portal
- Database
- Mobile Server with high security
- Integration with Visma or Hogia

Features:
- Map / GPS based workflow
- Checkpoints for service
- Checklists with automatic dagplanering
- Operating Reports
- Built-in camera apps
- Offline work
- Direct Sales
- Support for different work processes

The solution is a complete and functioning system, but can advantageously be adapted to your business and expand long after your needs.

For more information, contact Itancan Consulting (info@itancan.com)

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less