PrintMedia
MultiMediaMarkers
1.80 Varies with device
Gebruik de Primm-App om een aantal voorbeelden te zien van de vele mogelijkheden van Augmented Reality.
Voorbeeldmarkers vindt u op onze website www.printmedia.nl/brochures/markers.pdf
Connect PrintMedia ontwikkelt o.b.v. MultiMediaMarkers technologie betaalbare apps voor haar klanten. Met de Primm-App herkent een smartphone- of tabletcamera bepaalde objecten (’markers’), wanneer het object gescand wordt door de camera. Hierdoor wordt informatie toegevoegd aan uw drukwerk. Deze informatie ('content') bevindt zich in een database binnen de app en wordt gedisplayed in het scherm van het betreffende device; dit is een ’virtuele’ laag over wat je ziet.
Maar er gebeurt veel meer. Door het ‘tappen’ op de verschenen informatie kunt u de gebruiker direct naar uw webshop of webpagina leiden, u een mail laten sturen, naar Facebook leiden waar men uw bedrijf of product kan ‘liken’, laten bellen, bestanden (folder, brochure, productinformatie) downloaden, etcetera.
De mogelijkheden zijn eindeloos!
Kijk via de Primm-App naar de voorbeeld-markers op onze website www.printmedia.nl/brochures/markers.pdf

Primm Use the App to see some examples of the many possibilities of Augmented Reality.
Preview Markers can be found on our website www.printmedia.nl/brochures/markers.pdf
Connect Printmedia develops o.b.v. Markers multimedia technology affordable apps for its clients. The Primm App detects a smartphone or tablet camera certain objects (markers) when the object is scanned by the camera. This information is added to your printed material. This information ("Content") is a database within the app and is dis- played in the screen of the device in question; This is a "virtual" layer about what you see.
But there is much more. By "tapping" on the published information can lead the user directly to your shop or web page, choose to send an email, to Facebook lead where you can take your business or product 'like', let call, files (folder, brochure, product information) download, etcetera.
The possibilities are endless!
Look through the Primm App to sample markers on our website www.printmedia.nl/brochures/markers.pdf

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less