KRK Spotkania
Krakowskie Biuro Festiwalowe
1.0 Varies with device
Aplikacja przedstawia potencjał Krakowa i Małopolski jako miejsc, gdzie warto zorganizować konferencję, spotkanie czy galę biznesową. Zobaczymy tu najciekawsze i najcenniejsze atrakcje regionu z krakowskim Rynkiem Głównym i rozsianymi po całej Małopolsce obiektami UNESCO na czele, oraz znajdziemy informacje o bogactwach naturalnych regionu, jego tradycjach i smakach. Jest to także rodzaj poręcznego przewodnika dla organizatorów spotkań – dlatego aplikacja kładzie nacisk na prezentację bazy kongresowo-konferencyjnej i miejsc spotkań (od obiektów na wskroś nowoczesnych po przestrzeń tak unikalną jak Kopalnia Soli w Wieliczce), świetnie rozwiniętej w regionie bazy hotelowej czy wydarzeń biznesowych, które regularnie goszczą w Krakowie i Małopolsce. Te kluczowe informacje uzupełniają m.in. kalendarz wydarzeń kulturalnych, propozycje pomysłów na wyjazdy motywacyjne oraz lista profesjonalnych organizatorów kongresów.

KRAKÓW MAŁOPOLSKA. SCENERIA SPOTKAŃ

The application shows the potential of Krakow and Malopolska as places where to organize a conference, business meeting or gala. We will see here the most interesting and most valuable attractions of the region of Krakow's Main Market Square, and scattered throughout the Malopolska UNESCO objects at the forefront, and find information about the natural resources of the region, its traditions and flavors. It's also kind of a handy guide for organizers of meetings - because the application puts emphasis on the presentation of the database congress and conference and meeting places (from modern facilities throughout the space as unique as the Wieliczka Salt Mine), well-developed hotel infrastructure in the region or business events which regularly hosted in Krakow and Malopolska. These key information supplements include calendar of events, suggestions ideas for incentive trips and a list of professional congress organizers.

KRAKOW MAŁOPOLSKA. SCENERY OF MEETINGS

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less