Gia vang
Joybox
1.0.1 Varies with device
Chưa bao giờ tra cứu giá vàng - tỷ giá lại dễ dàng đến thế.
Với ứng dụng Giá vàng - tỷ giá này, thông tin về giá vàng và tỷ giá ngoại tệ được cập nhật tự động từng giây, thường xuyên liên tục tại mọi thời điểm.
Ngoài việc tra cứu giá vàng và tỷ giá, người dùng còn có thể tính toán khoản lời lỗ trong việc kinh doanh vàng thông qua chức năng "Kho".
Ngoài ra ứng dụng còn hỗ trợ chức năng hiển thị BẢNG GIÁ VÀNG trên màn hình LCD. Chức năng này rất thích hợp cho việc hiễn thị giá vàng ở các tiệm vàng.

CHỨC NĂNG CHÍNH:
- Hiển thị giá vàng của các thương hiệu vàng lớn, giá vàng tại một số ngân hàng lớn,...
- Hiển thị tỷ giá của một số ngoại tệ phổ biến
- Chức năng kho: Dùng để theo dõi trong việc kinh doanh vàng
- Chức năng TV Live: Dùng để hiển thị giá vàng trên màn hình LCD
- Chức năng xem giá vàng, tỷ giá và giá dầu thô thế giới
- Chức năng thông báo đẩy khi có sự biến động về giá vàng và tỷ giá hoặc có sự tăng giảm đột biến vượt định mức của giá vàng và tỷ giá
- Một số chức năng khác...

ỨNG DỤNG CẬP NHẬT LIÊN TỤC, TỪNG GIÂY:
- Giá vàng SJC Việt Nam:
+ SJC TP HCM
+ SJC HÀ NỘI
+ SJC ĐÀ NẴNG
+ DOJI HN
+ DOJI SG
+ PHÚ QUÝ SJC

- Giá vàng SJC giao dịch tại một số ngân hàng:
+ VIETINBANK GOLD
+ TPBANK GOLD
+ SACOMBANK
+ MARITIME BANK
+ PNJ TP.HCM
+ PNJ Hà Nội
+ SCB
+ EXIMBANK
+ SHB

- Giá vàng SJC giao dịch tại một số tổ chức lớn:
+ VIETNAMGOLD
+ Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM
+ Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang
+ BẢO TÍN MINH CHÂU

- Giá vàng của các thương hiệu vàng khác:
+ Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng
+ Vỉ nhẫn vàng Rồng Thăng Long
+ Nhẫn PHÚ QUÝ 24K
+ Nhẫn Vàng VIETNAMGOLD
+ Nhẫn trơn PNJ
+ Vàng VNG24K
+ Vàng VNG99.99

- Tỷ giá ngoại tệ, tiền đồng Việt Nam VND chuẩn theo ngân hàng Ngoại Thương Vietcombank:
+ Do la My USD
+ Do la Uc AUD
+ Do la Canada CAD
+ Euro EUR
+ Bang Anh GBP
+ Franc Thụy Sĩ CHF
+ Singapore dola SGD
+ Do la Hong Kong HKD
+ Yen Nhat JPY
+ Rup Nga RUB
+ Ruby An Do INR
+ Krona Thuy Dien SEK
+ Krone Na Uy NOK
+ Gits Malaysia MYR
+ Han Quoc KRW
+ Crôn Dan Mach DKK
+ Kuwaiti Dinar KWD
+ Saudi Arabian SAR
+ Thái Bạt THB

Một số tính năng cập nhật khác: Cập nhật giá vàng thế giới, tỷ giá đôla Mỹ, giá dầu thô, vang tu do, sjc tu do, ngoai te, ti gia, tỷ giá, ngoại tệ, exchange rate, USD, EUR, VND, AUD, CAD, do la My, do la Uc, Canada, yen Nhat, Trung Quoc, vàng SJC, tiền, forex, vang 9999, spotgold,...

Never look up the price of gold - the exchange rate so easy.
Gold Prices app - this rate, information on the price of gold and foreign currency exchange rates are updated automatically every second, often repeatedly at any time.
In addition to lookup gold and exchange rates, users can calculate the profit and loss account in gold trading through the "Warehouse".
In addition the application also supports functions GOLD PRICE displayed on the LCD screen. This function is suitable for displaying the price of gold in the gold shop.

MAIN FEATURES:
- Display of the brand gold large gold, gold prices in a number of major banks, ...
- Show the rates of some popular foreign currency
- Function Storage: Used to track the gold trading
- Live TV function: Used to display on the LCD screen gold
- Function see the gold price, exchange rate and world oil prices
- Functions push notifications when there are fluctuations in gold prices and exchange rates rise or sudden fall in excess of the price of gold and exchange rates
- Some functions ...

CONTINUOUS UPDATES APPLICATIONS, EACH SECOND:
- Vietnam SJC gold price:
 + SJC HCMC
 + SJC Hanoi
 + SJC DA NANG
 + Doji HN
 + Doji SG
 + Phu Quy SJC

- The price of SJC gold traded at a number of banks:
 + VIETINBANK GOLD
 Tien Phong Bank GOLD +
 + SACOMBANK
 + MARITIME BANK
 + PNJ HCMC
 + PNJ Hanoi
 + SCB
 + EXIMBANK
 + SHB

- The price of SJC gold traded at a number of large organizations:
 + VIETNAMGOLD
 + Ngoc Hai (nhj) HCMC
 + Ngoc Hai (nhj) Tien Giang
 Bao Tin Minh Chau +

- Gold price of other gold brands:
 + Rings DOJI Hung Thinh Vuong
 + Blister Rong Thang Long gold rings
 Phu Quy Rings 24K +
 + Gold Rings VIETNAMGOLD
 + Rings Lubricants PNJ
 + Gold VNG24K
 + Gold VNG99.99

- Rate of exchange, Vietnam Dong VND standardized Vietcombank Vietcombank:
 + US $ US $
 Australian dollar AUD +
 Canadian dollar CAD +
 + EUR EUR
 + £ GBP
 Swiss Franc CHF +
 + Singapore dollars SGD
 Hong Kong dollar HKD +
 Japanese Yen JPY +
 + Rup Russia RUB
 An Due Ruby INR +
 Swedish krona SEK +
 Norwegian Krone NOK +
 Gits Malaysia MYR +
 Korean KRW +
 + Cron Denmark DKK
 KWD Kuwaiti Dinar +
 SAR Saudi Arabian +
 Thai Baht THB +

Some other features updates: Updating the world gold price, US dollar exchange rate, crude oil price, free gold, SJC tu do, foreign currency, exchange rate, exchange rate, foreign currency, exchange rate, USD, EUR , VND, AUD, CAD, US dollars, Australian dollars, Canadian, yen Japan, China, SJC, money, forex, perry 9999, spotgold, ...

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less