Melaka 2035
Tapdesk Innovation
2.1 Varies with device
Rancangan Struktur Negeri Melaka 2035 adalah satu dokumen perancangan yang mengandungi Peta Cadangan dan Cadangan Bertulis yang disokong oleh gambarajah. Ia menggariskan dasar-dasar perancangan yang komprehensif sebagai asas kepada keputusan-keputusan perancangan di Negeri Melaka sehingga 2035.

Laporan ini dipublisitikan bagi tujuan penyertaan orang ramai dan pihak berkepentingan yang berhasrat mengemukakan pandangan dan cadangan untuk diambilkira dalam penghasilan RSNM 2035. Pandangan dan cadangan sekiranya dipersetujui di peringkat pendengaran akan diambilkira di dalam Rancangan Struktur sebagaimana peruntukan Subseksyen 9(1), Akta 172.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less