KT-Shop Quản lý bán hàng
Huỳnh Kim Thảo
1.1 Varies with device
Lợi ích của việc sử dụng ứng dụng quản lý bán hàng KT-Shop:
o Nhỏ gọn, cài đặt dễ dàng: bạn không cần phải quan tâm đến các vấn đề cài đặt môi trường phức tạp như trên máy tính, chỉ cần lên kho ứng dụng download và sử dụng
o Offline: Sử dụng bất cứ lúc nào không phụ thuộc vào internet
o Backup dữ liệu: trong trường hợp bạn bị mất máy hoặc hư hỏng muốn chuyển qua một máy mới, hoặc bạn muốn backup dữ liệu hàng ngày
- Các tính năng
o Danh mục: Nhóm sản phẩm, Đơn vị, Chuyển đổi đơn vị, Sản phẩm, Khách hàng, Nhà cung cấp
o Nhập hàng
o Bán hàng
o Báo cáo: tồn kho, bán hàng, sản phẩm bán chạy
o Công nợ: công nợ nhà cung cấp, khách hàng

Benefits of using the sales management application KT-Shop:
o Compact, easy to install: you do not need to pay attention to the issues of environmental settings on the computer complex, just up the app store to download and use
o Offline: Use at any time regardless of the internet
o Data Backup: in case you lose or damage the machine to switch to a new machine, or you want to back up data daily
- Functions
o Catalog: Product Group, Unit, Unit Converter, Products, Customers, Suppliers
o Enter row
o Sales
o Report: inventory, sales, selling products
o Public debt: the debt of suppliers, customers

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less