Tajemniczy Klient
Kinetise
1.0.278 Varies with device
Chcesz pracować jako Audytor badań Mystery Shopper dla wielu firm? Skorzystaj z aplikacji Mystery Shopper For All. Aplikacja kojarzy Audytorów badań Tajemniczy Klient z Firmami, które je realizują.. Zasada działania aplikacji jest bardzo prosta. Mobilność Audytorów w tej kategorii badań jest bardzo istotna. Audytor pokazuje się na mapie w miejscowościach i czasie, kiedy chce i może realizować zlecenia. W swoim profilu Audytor określa podstawowe dane takie jak: przedział wiekowy, płeć, doświadczenie oraz możliwości techniczne jakimi dysponuje. Informacje te wyświetlane są na mapie głównej Firm. Dzięki lokalizacji na mapie połączonej z podstawowymi informacjami o Audytorze, Firmy mogą optymalizować czas realizacji zadań oraz ich koszty. Firmy zlecają pracę bezpośrednio Audytorom bez pośrednictwa aplikacji. W aplikacji udostępniamy także profesjonalny kurs Audytora badań Mystery Shopper dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z badaniami rynku. Aplikacja wymaga dostępu do Internetu.

You want to work as an auditor badań Mystery Shopper for many companies? Use the application Mystery Shopper For All. The application associated Auditors badań Mystery Shopper with companies that implement them .. The principle of operation of the application is very simple. Mobility Auditors in this category of research is very important. Audytor shows up on the map in places and the time when he wants to and can fulfill orders. In your profile Auditor provides the basic data such as age range, gender, experience and technical capabilities at its disposal. This information is displayed on the main map companies. Thanks to its location on the map combined with basic information about the Auditor, companies can optimize the execution time of tasks and their costs. Companies outsource the work of auditors were directly without the mediation of the application. In the application, we also provide professional course Audytora badań Mystery Shopper for people who want to get started with market research. The application requires access to the Internet.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less