C-Academy
KitApps, Inc.
v2.7.5.0 Varies with device
CRIF Academy je komplexní vzdělávací program určený pro smluvní uživatele Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, registru poradců ELIXIR a obchodní partnery společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Mobilní průvodce CRIF Academy Vám umožňuje mít informace o všech aktivitách tohoto programu neustále ve svém mobilu. K dispozici jsou informace o:

- novinkách, které pro Vás připravujeme nebo o kterých se mluví
- konkrétních školeních/workshopech vč. kompletního programu
- našich přednášejících/specialistech
- navigaci do našich školících center
- možnosti on-line registrace na jednotlivé akce

V případě, že jste registrovaným účastníkem některé z našich akcí, pak Vám po spárování s elektronickou vstupenkou na právě probíhající akci průvodce nabízí čerpání řady dalších bonusových informací a funkcí jako např.:

- on-line networking (komunikujte efektivně s ostatními účastníky našich akcí)
- včasné notifikace na případné změny v programu akcí
- účast v on-line soutěžích nebo kvízech, které mohou být zařazovány do programu školení.

CRIF Academy provozuje CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

CRIF Academy is a comprehensive educational program designed for contract users Banking and Non-Banking Register of Client Information, Registry ELIXIR consultants and business partners CRIF - Czech Credit Bureau, as

Mobile guide CRIF Academy allows you to have information on all activities of the program constantly in your mobile. There is information about:

- News that we prepare for you or talked about
- Specific training / workshops incl. complete program
- Our lecturers / specialists
- Navigate to our training center
- The possibility of on-line registration for individual events

If you are a registered participant in some of our actions, then we when paired with an electronic ticket to the ongoing pumping action guide offers a variety of other information and bonus features such as:

- On-line networking (Communicate effectively with other participants of our events)
- Timely notification on any changes in the schedule of events
- Participation in on-line competitions or quizzes that can be assigned to a training program.

Academy operates CRIF CRIF - Czech Credit Bureau, as

Content rating: Teen

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less