Zber dát
KODYS SLOVENSKO, s.r.o.
1.2 Varies with device
Zber dát je jednoduchá aplikácia určená pre základnú manipuláciu s údajmi vo forme čiarových kódov.
Aplikácia Zber dát umožňuje načítavať údaje z čiarových kódov pomocou vstavaného fotoaparátu,
ukladať ich do lokálnej databázy Vášho smartphonu alebo tabletu a následne môžete tieto dáta exportovať do .CSV súboru a preniesť do Vášho PC a ďalej spracovávať.

TRIAL verzia je obmedzená na export prvých desiatich záznamov.


Zber Dat is simple application for basic manipulation with data encoded into barcodes.
Application is eligible to read encoded data from barcodes using integrated camera, saving them into local database stored in your smartphone or tablet.
Data can be exported into .CSV file and can be moved to your PC for further processing.

TRIAL version is restricted for exporting only first 10 records from database.

Data collection is a simple application designed for basic data manipulation in the form of bar codes.
The data acquisition application retrieve data from barcodes using the built in camera,
store them in a local database to your smartphone or tablet, and then you can export that data to. CSV file and transfer them to your PC and further processed.

TRIAL version is limited to the first ten export records.


Data collection is simple application for basic manipulation with data encoded into barcodes.
Application is Eligible to read encoded data from barcodes using integrated camera, saving them into local database stored in your smartphone or tablet.
Data can be exported into. CSV file and can be moved to your PC for further processing.

TRIAL version is restricted for exporting only first 10 records from database.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less