LikeWell
LearningWell
1.2 14.0mb

LikeWell är en kvalitativ metod för kundundersökning som utgår från kundens/deltagarens direkta upplevelser i realtid. Kunden dokumenterar sina upplevelser via en feedback-app i samma stund som de upplevs (omdöme, bild, kommentar). Resultatet används för att identifiera både förbättringar samt förslag på affärs- och innovationsmöjligheter med utgångspunkt från kundens verksamhet. Tekniken är enkel och intuitiv för deltagaren.

Content rating: Low Maturity

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less