LeasePlan Norge
LeasePlan Information Services
4.7.0.52 Varies with device
Med Min Bil App fra LeasePlan gjør vi hverdagen din som bilbruker litt enklere.
Du får tilgang til informasjon om din bil, ordre, kontrakt, elektronisk servicekort, elektronisk skademeldingsskjema, SMS-tjenester, kontakt oss, service-historikk, drivstoff-historikk, sperre drivstoffkort, veihjelp m.m.
Velkommen til LeasePlan
Her finner du snarveier til de mest brukte tjenestene. Veihjelp, servicekort, skademeldingsskjema, avtaleverksteder innen 50 km, reg.nr. og informasjonen om din bil.
Servicekort
Du har til enhver tid ditt servicekort tilgjengelig på telefonen. Kan vises frem ved rekvirering av tjenester som for eksempel verksted og dekktjenester.
Enkle skademelding skjemaer
Delvis ferdig utfylt med dine data, du har også muligheten til å vise hvor bilen er skadet ved å trykke på skadested i vår nye bil animasjon.
Kontakt oss
Direkte telefonnummer til ditt kundeteam hos LeasePlan
Veihjelp
Direkte telefonnummer til prioritert veihjelp for ditt merke om du skulle ha problemer med bilen.

With My Car App from LeasePlan we make your life that the driver bit easier.
You can access information about your car, order, contract, electronic service cards, electronic claim form SMS services, contact us, service history, fuel history, barring fuel card, roadside mm
Welcome to LeasePlan
Here you will find links to the most frequently used services. Roadside assistance, service cards, claim form, appointment workshops within 50 km, reg and information about your car.
Service Card
You have at any time your service card available on the phone. Can be displayed by requisition of services such as workshop and tire services.
Simple accident report forms
Partially completed with your data, you also have the opportunity to show where the car is damaged by pressing scene in our new car animation.
Contact us
Direct telephone number of your customer team at LeasePlan
Roadside Assistance
Direct telephone number of priority roadside assistance for your brand if you were having trouble with the car.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less