LEX Navigator Touch
Wolters Kluwer SA
1.1.136 Varies with device
LEX Navigator Touch to przełomowe narzędzie prezentujące czynności procesowe w formie przejrzystych diagramów. Schematy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania.

LEX Navigator Touch jest dostępny za darmo dla wszystkich subskrybentów LEX Navigator od Wolters Kluwer.

Kluczowe kroki w każdej procedurze prezentowane są w bogatym kontekście merytorycznym, na który składają się porady i komentarze pod redakcją naukową uznanych autorytetów, podstawy prawne oraz odpowiednio wyselekcjonowane fragmenty dokumentów wykładni i praktyki.

Wszystko łączy spójny i przejrzysty interfejs graficzny, dzięki któremu przeglądanie procedur jest szybkie i wygodne.

LEX Navigator Touch is a groundbreaking tool presenting procedural steps in the form of clear diagrams. Diagrams show the different scenarios for the course of the proceedings, the terms to make certain activities, the potential reactions of other participants in the proceedings.

LEX Navigator Touch is available for free for all subscribers LEX Navigator from Wolters Kluwer.

Key steps in each procedure are presented in a context-rich content, which consists of the advice and comments edited by recognized authorities, legal basis and appropriately selected fragments of documents interpretation and practice.

Everything combines a consistent and transparent graphical interface through which to view the procedures is quick and convenient.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less