Raindance - Min tid
CGI Sverige
1.0.8 Varies with device
Nu kan du sköta din tidrapportering i Raindance vart du än befinner dig.
Du kan registrera, uppdatera och avleverera din tid med några enkla tryck på skärmen.

Observera att detta är en klient till Raindance Tid och Projektportal och kräver Raindance Mobilplattform för att kunna användas i drift.
Men appen går att köra som en demoversion för att ge dig ett smakprov på dess funktionalitet.

Om Raindance:
Raindance är ett webbaserat affärssystem för ekonomiadministration och e-handel med fokus på administrativa processer. Raindance kan användas till helintegrerade lösningar för ekonomistyrning, elektronisk fakturahantering, elektronisk handel, uppföljning och analys, budget, prognos och projektstyrning. Affärssystemet kan integreras med alla typer av system.
Raindance används av cirka 600 större kunder inom 20 olika branscher i Sverige och Finland. Några exempel på kunder är Preem, Clas Ohlson, Bankgirocentralen, Swedbank, Västra Götalandsregionen och Malmö Stad.

Now you can manage your time tracking of Raindance wherever you find yourself.
You can register, update, and deliver up your time with some simple touch of the screen.

Note that this is a client of Raindance Time and Project Portal and requires Raindance Mobile platform to be used in operation.
But the app can be run as a demo to give you a taste of its functionality.

If Raindance:
Raindance is a Web-based business applications for financial administration and e-commerce focused on administrative processes. Raindance can be used to fully integrated solutions for financial management, electronic invoicing, electronic trading, reporting and analysis, budgeting, forecasting and project management. The ERP system can be integrated with all types of systems.
Raindance is used by about 600 major clients in 20 different industries in Sweden and Finland. Examples of customers are Preem, Clas Ohlson, Bankgirocentralen, Swedbank, Västra Götaland Region and the City of Malmö.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less