Gospodarski imenik
Laufer
1.3 Varies with device
Udruga za promicanje gospodarstva “Gospodarstvo.ba” Mostar predstavlja mjesto globalne promocije svih gospodarskih subjekata i društava koji posluju u Bosni i Hercegovini. Rad udruge se bazira na uređenju i održavanju web portala www.gospodarstvo.ba koji je svojevrsni “Gospodarski Imenik” svih poslovnih subjekata i društava iz Bosne i Hercegovine, a također se bavimo i organizacijom edukativnih tribina i okruglih stolova vezanih za gospodarstvo i promicanje gospodarstva gdje spajamo naše klijente i ostvarujemo poslovnu suradnju između istih. Stoga je suradnja, odnosno članstvo u Udruzi za promicanje gospodarstva “Gospodarstvo.ba” višestruko isplativa marketinška investicija.

Suradnjom i samim članstvom u Udruzi za promicanje gospodarstva “Gospodarstvo.ba” :

– unaprjeđujete imidž Vaše kompanije,
– podstičete na razmišljanje o Vašoj ponudi i interesima,
– promovirate značaj i snagu Vaše kompanije na regionalnom i svjetskom tržištu
– osiguravate prisutnost Vaše kompanije na tržištu kao i spoznaju o prisutnosti Vaših proizvoda i usluga…

Članstvo u Udruzi za promicanje gospodarstva “Gospodarstvo.ba” funkcionira na način promoviranja vašeg poslovnog subjekta gdje Vi kao član dobivate svoj svojevrsni portofolio na našoj web stranici www.gospodarstvo.ba te postajete član našeg Gospodarskog Imenika, gdje se Vas kroz sve vidove društvenih mreža (facebook, instagram i sl) promovira svakodnevno.

Također Vam nudimo i mogućnost zakupa bannera na našem web portalu www.gospodarstvo.ba kako na mjesečnom tako i na godišnjem nivou po promotivnim cijenama.

Association for the Promotion of the Economy "Gospodarstvo.ba" Mostar represents the global promotion of all economic entities and companies doing business in Bosnia and Herzegovina. The work of the association is based on the regulation and maintenance of web portals www.gospodarstvo.ba which is a kind of "economic contacts" all businesses and companies from Bosnia and Herzegovina, but we also deal in organizing educational forums and round tables related to the economy and the promotion of the economy where We combine our customers and achieve business cooperation between them. Therefore, the cooperation and membership in the Association for the Promotion of the Economy "Gospodarstvo.ba" multiple cost-effective marketing investment.

Through cooperation and by membership in the Association for the Promotion of the Economy "Gospodarstvo.ba":

- Upgrade from your brand image,
- Encourage to think about your offer and interests,
- Promote the importance and strength of your company on the regional and global markets
- Ensure the presence of your company in the market as well as the awareness of the presence of your products and services ...

Membership in the Association for the Promotion of the Economy "Gospodarstvo.ba" works in a way of promoting your business entity where you, as a member you get your kind of portfolio on our website www.gospodarstvo.ba and become a member of the Economic Contacts, where you through all aspects of social networks (facebook, instagram, etc.) promotes daily.

We also offer the possibility of renting the banner on our web portal www.gospodarstvo.ba both on a monthly and annually at promotional prices.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less