Mary Kay InTouch® Lithuania
Mary Kay CJSC
1.1.0 Varies with device
Vadovaukite savo Verslo grupei mobiliai.

Dabar Jūsų verslo duomenys visada po ranka.
Nuo šiol Jūs galite būti nuolatiniame kontakte su savo Konsultantėmis ir bet kuriuo metu patikrinti jų pasiekimus. Parsisiųskite programą, prisijunkite, nurodydama savo Konsultantės numerį ir slaptažodį, ir valdykite savo verslą iš kur norite ir kada norite.
Programoje yra du moduliai: „myBusiness“ & Programos.
„myBusiness“
Šis modulis leis Jums nesudėtingai stebėti savo Komandos apyvartą ir Jūsų Grupės Konsultančių verslų augimą. Jame Jūs taip pat galėsite pamatyti savo Konsultančių duomenų bazę – duomenys gali būti surūšiuoti pvz. pagal galiojantį statusą arba bendradarbiavimo pradžios datą.
Programos
Šis moduli užtikrina Jums prieigą prie programos „Konsultantė-Žvaigždė“ duomenų bazės. Su juo Jūs galite bet kuriuo metu patikrinti savo Konsultančių aktyvumą ir tobulėjimo greitį bei motyvuoti jas.

Programa yra lietuvių kalba, ja gali naudotis tik Nepriklausomos grožio konsultantės, pasirašiusios sutartį su „Mary Kay Lithuania“.

Take command of your mobile business group.

Your business data is always at hand.
From now on, you can be in permanent contact with their advisors at any time to check their progress. Download the program, log, stating your consultant number and password, and manage your business from where you want, when you want.
The program has two modules: "myBusiness" & Applications.
"MyBusiness"
This module will allow you to easily keep track of your team and your circulation Konsultančių Group's business growth. It will also be able to see your Konsultančių database - data can be sorted for example. according to the current status of cooperation or the start date.
Program
This module provides you with access to the program "Consultant-Star" database. With it you can at any time check your Konsultančių activity and speed of development and to motivate them.

The program is the Lithuanian language, it is only an independent beauty consultant, signed an agreement with Mary Kay Lithuania.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less