Mary Kay InTouch® Netherlands
Mary Kay CJSC
1.1.1 Varies with device
U heeft geen PC meer nodig om op de hoogte te blijven van de prestaties en de belangrijke gebeurtenissen van de consulentes in uw team!
Installeer de applicatie, meld u met uw consulentenummer en wachtwoord aan op InTouch® en u kunt met het beheren van uw bedrijf beginnen!

De module "My Business"
Leid uw bedrijf waar ter wereld u ook bent en bereik de resultaten waar u naar streeft. U heeft de volgende optie's:
- Overzicht van de persoonlijke omzet, de omzet van het team, van de unit en de area in realtime.
- Snel contactinformatie vinden van uw team, uw unit en dochter-directors: hierbij kunt u direct contact met ze opnemen en tijdig steun en hulp verlenen; ze feliciteren met hun verjaardag of met andere belangrijke gebeurtenissen. Hiervoor staan vooraf gemaakte SMS voorbeelden ter beschikking of u maakt uw eigen tekst.
- Handig zoeken: Sorteer de consulentes naar omzet, startdatum of status.
- Plan samenwerking met nieuwe teamleden overeenkomstig hun activiteit.

De module "Motivatieprogramma's"
Volg de activiteit van belangrijke consulentes en help ze betere resultaten te bereiken:
- Controleer het aantal bestaande en potentiële Star Consultants in uw team en unit tijdens het lopende Star Consultant kwartaal.
- Bekijk de voorgeschiedenis van het bereiken van de Star Consultant status en de hoeveelheid tijdens het lopende seminarjaar in uw hele team.

De module “news”:
Hier krijgt U steeds de meest recente informatie uit InTouch direct in de App getoont.

De applicatie staat uitsluitend voor consulentes in Nederland ter beschikking.

You have no PC need to be aware of the performance and the important events of the Independent Consultants in your team!
Install the application, log in with your consultant number and password to InTouch® and you can start managing your business!

The module "My Business"
Manage your business anywhere in the world you are and achieve the results that you seek. You have the following option's:
- Overview of personal sales, sales team, the unit and the area in real time.
- Quickly find contact information of your team, your unit and daughter-directors: here you can directly contact them and provide timely support and assistance; congratulate them for their birthday or other important events. For this pre-made text samples are available if you create your own text.
- Convenient search: Sort of consultants for sales, start date or status.
- Plan together with new team members according to their activity.

The module "Motivation Program"
Follow achieve the activity of key Independent Consultants and help them better results:
- Check the number of existing and potential Star Consultants in your team and unit during the current Star Consultant quarter.
- View history of reaching the Star Consultant status and amount during the current year seminar in your team.

The module "news":
Here You will always get the latest information from InTouch getoont directly in the App.

The application is exclusively for Independent Consultants in the Netherlands available.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less