MASSEC
MASSEC
2.10.16 Varies with device
Uređaj MASSEC, je novi Patent koji je namijenjen za inventuru i mjerenje pića na šanku. Mjerenje se obavlja precizno i brzo, putem Android aplikacije preko mobitela ili tableta, povezanih sa Bluetooth vezom. Vrlo brza i jednostavna kontrola i mjerenje pića. Uređaj je patentiran i proizveden u Hrvatskoj, napravljen je od kvalitetnih materijala, malih dimenzija, modernog dizajna.
Aplikacija pomoću koje se vrši mjerenje je vrlo jednostavna i praktična, samim tim mjerenje će se odvijati brzo i efikasno, što će smanjit dosadašnje trošenje vremena i nepreciznost. Skeniranjem barkoda na boci i stavljanjem boce na uređaj, na vašem zaslonu mobitela ili tableta će se očitati naziv pića i pokazat će se koliko je ostalo pića u boci, mjera u mililitrima. U bazi podataka se nalazi preko 220 raznih vrsta pića i njihova specifična težina za svakog pojedinačno. Kalibrirati vagu i unijeti novo piće je vrlo jednostavno. Aplikacija ima vrlo jednostavan meni, tako se mogu unijeti nova pića koja se ne nalaze u bazi i samim tim se mogu editirati i provjeriti postojeća pića. Npr. ako se promjeni vrsta ili težina boce i sl. U aplikaciji također postoji baza sa popisom inventura pića po datumima i vremenima.
Paket sadrži uređaj Massec, sa adapterom 5V, ugrađen Bluetooth, Barcode scaner Zebex Z3220, te aplikacija za Android, (program) za mobitele i tablete. Jezici, hrvatski, slovenski, engleski, hebrejski (po potrebi se proširuje).

The device MASSEC, a new patent that is designed to inventory and measure drinks at the bar. Measurements are carried out accurately and quickly, via Android apps via mobile phone or tablet, connected with Bluetooth. Very quick and easy to control and measure drinks. The device was patented and manufactured in Croatia, is made of high quality materials, small size, modern design.
An application that performs the measurement is very simple and practical, thus the measurement will be carried out quickly and efficiently, which will reduce current spending time and precision. By scanning the barcode on the bottle and putting the bottle on the device, on your screen mobile phone or tablet will read the name of the drink and it will show how much is left in the bottle drinks, measures in milliliters. The database of over 220 different types of beverages and their specific weight for each individually. Calibration and enter a new drink is very easy. The application has a very simple menu, so you can enter new drinks that are not found in the database and therefore can edit and validate existing drinks. Eg. If you change the type or weight of the bottles and the like. The application is also a database with a list of inventory drinks at dates and times.
The package contains Massec device with 5V adapter, built-in Bluetooth, Barcode scanner ZEBEX Z3220 and Android app (application) for mobile phones and tablets. Languages, Croatian, Slovenian, English, Hebrew (optionally expanded).

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.0 and up

...more ...less