Mini księgowość
Minsoft
1.0 Varies with device
Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz już dość ciągłego oczekiwania na informację od swojego księgowego o wysokości swojego podatku VAT lub zaliczki PIT to ta aplikacja jest dla właśnie dla Ciebie. Po ustaleniu stawek VAT oraz obowiązującej Ciebie stawki PIT masz możliwość wprowadzania kosztów uzyskania przychodu, poniesionych kosztów na ZUS oraz faktur sprzedażowych i zakupowych.

Każdy z miesięcy rozliczany jest osobno lecz, na chwilę obecną, aplikacja nie bierze pod uwagę kwoty zwolnionej od podatku a obliczenia nie są prowadzone w sposób narastający od początku roku.

Należy pamiętać, że wprowadzając składkę na ubezpieczenie zdrowotne podajemy tylko kwotę możliwą do odliczenia a nie jej całą wysokość.

W razie problemów bądź wykrycia błędów w działaniu aplikacji proszę o ich zgłaszanie na adres e-mail.

If you operate a sole proprietorship and you are tired of waiting for information from your accountant about the amount of your down payment of VAT and PIT this application is for you. After determining the applicable rates of VAT and personal income tax rates you have the opportunity to enter business expenses incurred costs for social security and sales invoices and purchase.

Each month is accounted for separately but, for the moment, the application does not take into account the tax-free allowance and the calculations are carried out in an incremental way from the beginning of the year.

Please note that by introducing health insurance premium we give only the amount of deductible and not to its full height.

In case of problems or detect errors in your application, please report them by e-mail.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less