MIQRA plus Client
GeoTek BS LLC
2.0.2 Varies with device
Miqra plus client 2015 ci ildə GeoTek şirkəti tərəfindən yazılmış, LOGO, MİKRO, NETSIS və.s ERP - sistemləri ilə tam inteqrasiya edilmiş yeni müştərilərin əlavə edilməsi və mövcud müştərilərin dəyişdirilməsi üçün sistem.

Geotek in 2015, written by Miqra plus client, LOGO, micro, etc. Netsis ERP - systems are fully integrated with the addition of new customers and existing customers to change the system.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less