Miron Hitit Mobil
Miron Yazılım Ltd. Sti.
1.0.10.99 Varies with device
***Miron Yazılım Limited Şirketi Hakkında;

1990 yılında Ankara'da kurulmuş olan Miron Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Ticaret Ltd. Şti., Enerji ve Akaryakıt sektöründe ilklere imza atmış olup akaryakıt istasyonlarına yönelik istasyon ve market otomasyonlarını üretmiştir.

2004 yılında ARGE bölümünü Bilkent Üniversitesi bünyesinde konuşlu, Teknopark (Cyberpark)'a taşımıştır. 2004 yılına kadar olan süreçte, Enerji, Giyim ve Gıda Sektörlerinin ihtiyaçlarına yönelik ERP projelerini kendi öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirmiş ve bin beş yüzün üzerinde müşteriye uygulamıştır. Miron Yazılım, 2004 yılı ve sonrasında Teknopark bünyesinde mevcut projelerin yanında uluslararası ölçekte CRM ve ERP uygulamalarını projelendirmiştir. Bu projeler, TÜBİTAK ve TTGV tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

Zamanla Türkiye genelinde; Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Bölge Müdürlükleri dahil olmak üzere 45'i teknik personel 60 kişilik kadrosu ile ulusal şirket kimliğine kavuşmuştur.

Bugün itibariyle Miron, Anadolu'da 7 bölgede kendi ofisleri haricinde 13 bayisi ile birlikte Satış/Pazarlama ve Destek konusunda hizmet vermekte ve bu yapılanma her geçen gün ailesine kattığı yeni iş ortaklarıyla büyümektedir.

Miron Yazılım Limited Şirketi, kuruluşundan itibaren yazılım bilgi yönetim sistemlerini üretebilen, sahada işletmeye alabilen ve destek hizmetlerini Türkiye genelinde sunabilen kabiliyete sahiptir. 24 yıllık tarihinde bir çok uluslararası firma ile yazılım ve bilgi sistemleri projeleri yapmıştır.

About *** Miron Software Company Limited;

Miron was established in 1990 in Ankara, Software and Information Technology Trade Co., Ltd. Sti., Energy and Fuel has been a pioneer in the industry for gas station and convenience store automation has been generating station.

In 2004, R & D department stationed at the University of Bilkent, Technopark (Cyberpark) was a move. Until 2004, in the process, Energy, Clothing and Food Sector to meet the needs of the ERP project has been carried out using its own resources and has been applied to the customer over one thousand five hundred. Miron Software, Technopark in 2004 and subsequent years as well as international scale within the current project has designed CRM and ERP applications. These projects were found to be supported by TUBITAK and TTGV.

Times in Turkey; Ankara, Istanbul, Izmir and Antalya Regional Directorate of the technical staff of 60 people, including 45 staff with the national identity of the company gained.

As of today Miron, except for their offices in 7 regions in Anatolia, along with 13 dealers Sales / Marketing and Support provides services for families every day, and this structure by adding new business partners is growing.

Miron Software Company Limited, since its foundation information management system capable of producing software in the field of business support services that can receive and has the ability in Turkey can offer. 24-year history with many international companies have software and information systems projects.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less