MISA CUKCUK.VN
MISA JSC
1.0 2.7mb
CUKCUK.VN là ứng dụng trên tablet của phần mềm quản lý nhà hàng MISA CUKCUK.VN.
Ứng dụng giúp nhân viên ghi order tại nhà hàng thực hiện các công việc sau:

• Ghi order, ghi nhận danh sách các món ăn, đồ uống khách gọi.
• Theo dõi tình trạng bàn để xếp khách vào bàn trống phù hợp với số lượng khách khi khách đến dùng bữa tại nhà hàng.
• Gửi danh sách món ăn, đồ uống xuống cho bếp, bar chế biến qua máy in hoặc màn hình hiển thị bếp.
• Thực hiện kiểm đồ và chuyển yêu cầu thanh toán cho thu ngân khi khách hàng yêu cầu thanh toán.

Để sử dụng được sản phẩm, nhà hàng bạn phải đang sử dụng MISA CUKCUK.VN. Đăng ký sử dụng tại http://register.cukcuk.vn
Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng sản phẩm tại: http://help.cukcuk.vn/cai_dat_tren_may_tinh_bang.htm

CUKCUK.VN is applied on the tablet of restaurant management software CUKCUK.VN MISA.
Application help employees record the order in restaurants perform the following tasks:

• Record order, noting the list of dishes, drinks guests call.
• Monitor the status table to put the visitors into the empty table matching the number of guests on arrival to dine at the restaurant.
• Send the list of dishes, drinks down to the kitchen, bar processed via printer or display kitchen.
• Perform testing and transfer map request payment to cashiers when customer demand for payment.

To use the product, you have access are using MISA CUKCUK.VN. Register using at http://register.cukcuk.vn
See instructions for installation and use the product at: http://help.cukcuk.vn/cai_dat_tren_may_tinh_bang.htm

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less