AH Personeel app
Mitch Bergmans
1.2 13.0mb
Met deze app is het mogelijk om vanuit één scherm naar alle voor personeel belangrijke websites van Albert Heijn te gaan. Zo kun je gemakkelijk voor jou belangrijke informatie raadplegen. Alles staat gemakkelijk bij elkaar op één plek.


-Toegang tot AH GO voor je rooster, beschikbaarheid, vrij vragen, ruilen enz.
-Toegang tot AH SAM
-Loonstroken raadplegen
-Transport volgen
-Uitbetaaldata raadplegen


Deze app is niet aangesloten bij Ahold, Albert Heijn, of partners hiervan. Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan de respectievelijke eigenaar.

Als bepaalde informatie niet kloppend is, vraag uw leidinggevende. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan informatie die deze app ter beschikking stelt.

Inloggegevens kunnen niet worden opgeslagen wegens het beleid van Ahold.

With this app, it is possible to go to all the staff for major websites of Albert Heijn from one screen. So you can easily refer to you important information. Everything is easily together in one place.


-Access To AH GO to your schedule, availability, free questions, exchange etc.
-Access To AH SAM
consult -Loonstroken
follow -Transport
consult -Uitbetaaldata


This app is not affiliated with Ahold, Albert Heijn, or affiliates thereof. All copyrights are reserved to the respective owners.

If certain information is not beating, ask your supervisor. No rights can be derived from information that makes this app available.

Login can not be saved because of the Ahold policy.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less