AppieTijden
Remco Mokveld
4.0.10 Varies with device
LET OP! Deze app maakt GEEN gebruik van AH Plaza.

Met de AppieTijden app houd je gemakkelijk je werktijden bij Albert Heijn bij, bereken je je salaris, zie je hoeveel pauze je hebt en meer. De app maakt geen gebruik van AH Plaza en is bedoeld voor persoonlijke uren registratie.

Vindt je een app leuk of handig? Steun de ontwikkelaar dan door af en toe op de advertentie te klikken.

Met de widget heb je vanaf je startscherm al meteen een overzicht van je werktijden.

LET OP!
De AppieTijden app is slechts ter indicatie en geen daadwerkelijk overzicht van uitbetaling. Ook is er geen volledige garantie dat pauzes en toeslag uren kloppen. Als er iets niet klopt, vraag dan aan je leidinggevende hoe het wel zit. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de informatie die deze app geeft

De berekening van de winstuitkering klopt nog niet helemaal. Dit omdat Albert Heijn andere berekeningen toepast dan op plaza wordt vermeld (Meestal krijg je in het echt iets meer dan dat de app aangeeft).

In een aantal periodes krijg je extra salaris, denk aan Medewerkers Voordeelpas en de herberekening winstuitkering( Periode 3) Dit wordt nog niet meegerekend in het salaris.

Voor medewerkers met een contract van meer dan 48 uur bied de app een manier om je gespaarde uren bij te houden (Vak. ADV en TVT). Het zou kunnen dat hier nog wat kleine foutjes in zitten.

De AppieTijden app is ontwikkeld afzonderlijk van Albert Heijn zelf. Albert Heijn is dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in deze app

ATTENTION! This app does NOT use AH Plaza.

By Appie Times app can easily keep you working at Albert Heijn, you compute your salary, you can see how many breaks you have and more. The app does not use AH Plaza and is intended for personal hours of registration.

Does your app a fun or useful? Support the developer or by occasionally clicking on the ad.

With the widget from the home screen you have an instant overview of all your spells.

ATTENTION!
The Appie Times app is indicative only and no actual list of payout. Also, there is no complete guarantee that breaks and knocking surcharge hours. If something is not right, ask your supervisor what it's like. It can be derived from the information that this app does not give rights

The calculation of the profit distribution is not yet exactly right. This is because Albert Heijn other calculations applied than is indicated on plaza (Usually you get in something more than that, the app shows).

In some periods, you get extra pay, think of Employees Voordeelpas and recalculation profit distribution (Period 3) This is not yet included in the salary.

For employees with a contract of more than 48 hours, the app offers a way to keep (Vak. ADV and TVT). Saved you hours at It may be that some little mistakes in it here.

The Appie Times app was developed separately from Albert Heijn itself. Albert Heijn is not responsible for any errors in this app

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less