mobileCRM.vn
VietCas
1.0 Varies with device
Phần mềm demo chương trình mobileCRM.vn.

Sử thông tin sau để đăng nhập phần mềm:
username: demo
pass: demo

Phần mềm có các chức năng sau:
1) Quản lý khách hàng, quản lý danh bạ
2) Quản lý cơ hội mua, cơ hội bán
3) Quản lý hợp đồng
4) Báo cáo công việc
5) Báo cáo kinh doanh
6) Quản lý lịch làm việc, lịch hẹn
7) Giao việc cho các nhân viên bán hàng
8) Cập nhật thường xuyên tin tức, báo cáo trong công ty
9) Chia sẻ vị trí các nhân viên
Phần mềm mobileCRM.vn chạy được trên mọi thiết bị smartphone, tablet bao gồm android và IOS.
Phần mềm hỗ trợ nhiều loại phần mềm lõi CRM khác nhau như sugarCRM, Vtiger, Microsoft CRM...

Mọi chi tiết xin liên hệ: info@mobilecrm.vn hoặc 0904438369

Program software demo mobileCRM.vn.

Use the following information to log software:
username: demo
pass: demo

The software has the following functions:
1) Customer Management, manage contacts
2) management opportunities, sales opportunities
3) Contract Management
4) Working Paper
5) Business Report
6) Manage calendar, schedule appointments
7) Transportation for the salesperson
8) regularly update news, the company reports
9) Share of staff positions
MobileCRM.vn Software runs on all smartphones, including Android and iOS tablet.
The software supports a variety of core CRM software such as SugarCRM, vtiger, Microsoft CRM ...

For more information please contact: info@mobilecrm.vn or 0904438369

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less