CGT GRUP SEAT
CGT GRUP SEAT
31.0.0 Varies with device
Aplicació per a mòbils de CGT GRUP SEAT
Actualització 2016
Continguts de tots els centres de GRUP SEAT.
Accés a la possibilitat d'avisar d'estat d'IT.
Accés a petició de llibres de les biblioteques dels centres d'Prat i Martorell
Accés a VERMELL I NEGRE TV
Arxiu d'acords, fulls informatius, publicacions, notificacions.

Mobile App CGT GROUP SEAT
update 2016
Contents of all centers GROUP SEAT.
Access to the possibility of status notification IT.
Access to request books from libraries centers Prat and Martorell
Access BLACK AND RED TV
Archive of agreements, fact sheets, publications, notifications.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less