MOPH Tracking Seminar
99Monster
1.1.2 8.3mb

เป็นแอพลิเคชันเกี่ยวกับการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณะสุข ติดตามสถานะของห้องประชุม/สัมมนา ซึ่งทำให้ผู้ใช้รู้การเคลื่อนไหวของการประชุม/สัมมนา

ปัจจุบันการประชุมและสัมมนา มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน เพื่อให้ผู้บริหารนำแนวคิด ข้อสรุปที่ดีที่สุดมาพัฒนาคุณภาพงาน อาจมีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละองค์กร

คุณสมบัติ :
- แสดงหัวข้อการประชุม / สัมมนา
- แสดงรายละเอียด และกำหนดการประชุม / สัมมนา
- แสดงแผนที่สถานที่ และห้องจัดการประชุม / สัมมนา
- แสดงเอกสารประกอบการประชุม / สัมมนา
- แสดงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับของหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยของการประชุม / สัมมนา แบบ Real Time

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less