Polis
POLİS
1.0.8 Varies with device
Dün sizin hali tavrınızda mertlik ve erkeklik yürüyüşünüzde intizam ve ciddiyet size olan haklı itimadı kuvvetlene herkesi memnun etti. Çünkü herkes biliyor ki ve bilmelidir ki; Polis ve Jandarma kuvvetleri vatandaşlara huzur ve sükun temin eden Cumhuriyetin kanunlarına ve medeniyet düşmanlarına karşı kullandığı bir kalkandır.

Binaenaleyh Cumhuriyet kanunlarına memleketimizin huzur ve asayişine karşı gelebilecek ve vatandaşların hürriyetine tecavüz edebilecek her şerrin kafası behemahal bu kalkana çarpmalı ve parçalanmalıdır.

Reisi Cumhur

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Yesterday I intizam your manhood and masculinity in your state attitude and seriousness march he was pleased to everyone who rightly trust you stronger. Because everyone knows that, and you should know; Police and gendarmerie forces in providing citizens with peace and tranquility to the laws of the Republic of Use and civilization against the enemy as a shield.

   That may come against our country peace and order to the laws of the Republic and all evil head Consequently citizens must be able to hit the shield and rape behemahal liberty shall be broken.

Chairman Cumhur

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less