One Capital Resources
MyEskills
2.1 Varies with device
One Capital Resources Sdn. Bhd. merupakan syarikat yang memberikan khidmat latihan dan khidmat perundingan untuk korporat, agensi kerajaan dan swasta, NGOs, usahawan mahupun orang perseorangan. Perkhidmatan latihan yang disediakan merangkumi keusahawanan, team building, jati diri, kepimpinan, edagang, pemasaran media sosial, pemasaran Internet dan pemasaran video.

Manakala perkhidmatan rundingan pula meliputi khidmat rundingan kewangan, pelaburan saham, perniagaan, pembangunan edagang, pembangunan apps, pembangunan web, pembangunan learning management system atau online learning dan sebagainya.

One Capital Resources Sdn. Bhd. berpegang kepada prinsip Nilai. Di mana setiap perkhidmatan yang diberikan memfokuskan kepada impak dan kesan maksimum kepada peserta.

Anda ingin membina apps untuk syarikat atau perniagaan anda? Sila layari laman web kami di https://myeskills.com

One Capital Resources Sdn. Bhd. a company that provides training and consultancy services to corporate, government and private agencies, NGOs, entrepreneurs or individuals. Services include entrepreneurial training, team building, self-esteem, leadership, e-commerce, social media marketing, Internet marketing and video marketing.

While the services negotiations also cover financial consultancy, capital investments, business, commerce development, apps development, web development, development of learning or online learning management system and so on.

One Capital Resources Sdn. Bhd. believes in the value. Where any service rendered to focus on the impact and maximum impact on participants.

You want to build apps for the company or business? Please visit our website at https://myeskills.com

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less