จัดการร้านอาหาร
acha
1.0 Varies with device
แอพพลิเคชั่นที่ช่วยในการจัดการบริหารธุรกิจร้านอาหาร (Food Ordering)เพื่อสร้างความแตกต่าง และอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจร้านอาหาร ในการสั่งอาหารที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย
**คุณสมบัติ**
-สามารถจัดการข้อมูลบุคคลในร้านได้
-สามารถจัดการข้อมูลอาหารได้
-สามารถสั่งอาหารและดูรายการอาหารได้
-สามารถดูยอดเงินรวมได้

Apple applications that help manage the business of restaurants (Food Ordering) to make a difference. And facilitate the restaurant business. In order to easier to use.
** Features **
- To manage personal information in the shop.
- Can manage food
- You can order food and watch the food.
- You can see the total balance.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less