Xzellent Gesprek
Parel en Moer
1.0 Varies with device
Voortaan betere gesprekken voeren met Xzellent Gesprek

Xzellent Gesprek helpt iedere manager, leidinggevende of HR-adviseur om betere gesprekken te voeren. Met enkele klikken heb je direct de juiste gesprekstructuur op je scherm zodat je altijd goed voorbereid het gesprek in gaat.

De app biedt voor veel voorkomende gesprekken een overzichtelijk gespreksmodel inclusief informatie over het doel en aanpak van het gesprek. Ook worden er aanvullende gesprekstips gegeven. De volgende gespreksmodellen zijn opgenomen in de app: adviesgesprek, beoordelingsgesprek, coachingsgesprek, correctiegesprek, delegatiegesprek, exitgesprek, feedbackgesprek, verzuimgesprek, functioneringsgesprek, gedragsgericht interview, hersteldgesprek, instructiegesprek, motivatiegesprek, pop/ontwikkelgesprek, probleemoplossend gesprek, selectiegesprek, slecht nieuwsgesprek en telefonische ziekmelding. Tevens is een top 10 gesprekstips opgenomen. Deze gespreksmodellen worden al jaren met succes gebruikt in gesprekstrainingen die Xzellent verzorgt voor managers en adviseurs. Natuurlijk bereik je de beste resultaten door een gerichte gesprekstraining te volgen (zie ook www.xzellent.nl) maar met deze app kun je ook zonder training jezelf in ieder geval goed voorbereiden. De duidelijke structuur die je voortaan in je gesprekken hanteert zorgt voor betere, effectievere gesprekken. Dat verdient tenslotte iedere gesprekspartner met wie je het gesprek voert!

Henceforth better conversations with Xzellent Gesprek

Xzellent conversation helps every manager, supervisor or HR advisor for better conversations. With a few clicks to the right conversation structure directly on your screen so you are always well prepared for the call comes.

The app provides for common calls an easy conversation model including information about the purpose and approach of the conversation. There are also additional gesprek tips. The following conversation models are included in the app: consultation, appraisal, coaching conversation, correction conversation delegation conversation, exit interview, feedback discussion, absenteeism interview, job, behavior based interview, repaired conversation, instructional conversation, motivation interview, pop / development interview, problem-solving discussion, selection interview, bad news and telephonic reporting sick . There is a top 10 Call tips included. This interview models are successfully used for years in conversation trainings Xzellent provides for managers and consultants. Of course you achieve the best results through targeted gesprek training course (see also www.xzellent.nl) but with this app you can without training yourself at least well prepared. The clear structure you now in your conversations uses ensures better, more effective conversations. That deserves Finally each participant with whom you call!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less