MenuGoiMon Nhahang Cafe
Pink Success Co.,Ltd
1.10.58 Varies with device
Gọi món, báo bếp, báo ông chủ, tính tiền, quản lý và phân tích kinh doanh
bằng điện thoại thông thường.
Bạn là chủ quán, giám đốc đang cần 1 phần mềm cho quán cafe, nhà hàng phổ biến ai cũng dùng được mà nhanh gọn nhẹ, không tốn chi phí đầu tư nhiều, an toàn, bảo mật và tiện ích giúp tăng doanh thu?

MenuGoiMon là một giải pháp tuyệt vời dành cho bạn, hoàn toàn miễn phí 2 năm đầu, phù hợp với hầu hết loại hình kinh doanh của bạn.

Vì sao là MenuGoiMon ?
1. Không tốn tiền đầu tư thiết bị: Ngày nay nhân viên ai cũng có điện thoại smart phone android, chỉ việc tải về và chạy.
2. Dễ sử dụng: MenuGoiMon được thiết kế sao cho đơn giản dễ sử dụng nhất, không cần phải qua tập huấn. Không biết gì về máy tính bạn cũng có thể sử dụng được
3. Nhỏ gọn: bạn sẽ giảm chi phí: CPU, màn hình, chuột, bàn phím... trên bàn làm việc của bạn. Tất cả chỉ trong điện thoại hàng ngày của bạn,
không chiếm diện tích, bàn làm việc của bạn sẽ mang phong cách hiện đại hơn. Đặc biệt MenuGoiMon hoàn toàn có thể kết nối máy in thông qua wifi ( bluetooth - Upcomming)
4. Tiện lợi: PM thông báo vào bếp khi gọi món và báo cho nhân viên khi món xong, báo cho ông chủ khi ở xa. có thể in vào bếp, in hóa đơn tạm tính hoặc không cần in khi chưa mua máy on.
5. Quản lý món đơn giản: tất cả món ăn, thức uống đã được tạo sắn cho bạn, bạn chỉ việc thêm vào menu, chỉnh giá là tính tiền được ngay.
6. Chi phí nhân viên phục vụ: gọi món nhanh chóng tới bếp, bếp làm xong báo lại hoàn toàn trên điện thoại không tốn tiền, không tốn nhiều công đi lại của nhân viên.
7. Báo cáo dạng list dễ sử dụng: bạn dễ dàng xem doanh thu, báo cáo thống kê dù ở bất cứ đâu.
8. Hỗ trợ online
9. Hoạt động offline (và online - Upcomming): dùng có mạng hay không phần mềm vẫn hoạt động bên bạn.

Bạn hãy là người đầu tiên sử dụng phần mềm, mọi ý kiến đóng góp là vô cùng quý giá để chúng tôi hoàn thiện chương trình hơn nữa.

Website: http://menugoimon.com
Web cộng đồng: https://www.facebook.com/menugoimon/
email: menugoimon@gmail.com
DT: 0995089235(MR.Loi)

Trân trọng và Phục vụ!
Pink Success Co., Ltd

Ordering food, stove newspapers, newspaper boss, charge, management and business analysis
by ordinary telephone.
You are the owner, directors are required 1 software for cafes, popular restaurant used to be that everyone is fast compact, not much investment cost, safety, security and utilities to help increase sales?

MenuGoiMon is a great solution for you, completely free of charge the first 2 years, in line with most of your type of business.

Why is MenuGoiMon?
1. No expensive equipment investment: staff Nowadays anybody android smart phone, simply download and run.
2. Ease of use: MenuGoiMon is designed so that the most simple to use, no need to go through training. Do not know anything about computers you can use
3. Compact: you will reduce costs: CPU, monitor, mouse, keyboard ... on your desk. All in your everyday phone,
does not occupy space, your desk will bring a more modern style. Especially MenuGoiMon absolutely can connect via wifi printer (bluetooth - upcomming)
4. Convenience: PM notifications when ordering food in the kitchen and staff notify the finished dish, tell the boss when far. Printable into the kitchen, in provisional invoices to be printed or not before buying the machine on.
5. Management of simple dishes: all dishes, drinks were made available to you, you are just adding to the menu, the price adjustment is charged immediately.
6. Cost of service personnel: fast ordering food to the kitchen, the kitchen completely finished snooze on your phone at no cost, not consuming the travel of staff.
7. Report list format easy to use: you can easily see the sales, although statistical reports anywhere.
8. Support Online
9. Activities offline (and online - upcomming): user has no network or software still work inside you.

Be the first person to use the software, all feedback is extremely valuable for us to improve the program further.

Website: http://menugoimon.com
Web community: https://www.facebook.com/menugoimon/
email: menugoimon@gmail.com
DT: 0995089235 (MR.Loi)

Sincerely and Serve!
Pink Success Co., Ltd.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less