Kod SQL baze kada kliknemo na „Search“ komuniciramo sa SQL bazom i tada se popunjava lista sa podacima koji odgovaraju kriteriju pretraživanja.
U ListaZaposlenika.java u onCreate (), koristimo BazaHelper klasu koja otvara bazu podataka.
BazaHelper.java  dodajemo SQLiteOpenHelper da možemo pristupiti našoj bazi.
DetaljiZaposlenika.java  dohvaćamo id zaposlenika koristeci getIntent().getIntExtra(), tada koristim Cursor da bi dobio detalje zaposlenika.
U onCreate() stavljam niz poveznica za poziv, e-mail, slanje SMS-a... koji su tada na raspolaganju korisniku.

Kako sam počeo raditi u KBC-u medju ostalim poslovima sam saduzen za odrzanvanje internog telefonskog imenika. I pošto i danas ne znam tko mi je šef, zamislio sam aplikaciju pomoću koje bi dobio uvid u organizacijske jedinice i tko je tkome nadležan.
Početni screen se sastoji od pretrage imenika. Dovoljno je početno slovo ili u slučaju da se želi izlistati cijeli imenik iz baze dovoljno je kliknuti na search ikonu.
Klikom na određenog zaposlenika dobivamo detalje o njemu. Kao i njegovofg nadležnog i broj osoba kojima je on nadležan. A klikm na taj dio dobivamo ispis osoba kojima je nadležan.
Klikom na Tel.Broj ili na mob odma pozivamo broj te osobe. A klikom na pošalji SMS otvara se aplikacija za slanje poruke

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less